Choose your region
Contact |  International
Menu

PE trykkrør

PE trykkrør for små og store utfordringen innen VA-sektoren

Pipelife produserer PE trykkrør ved fabrikken på Stathelle. Produksjon av PE-rør har vi holdt på med siden 1952. Mange rør fra pionerfasen er fremdeles i drift den dag i dag.

I løpet av denne tiden har vi utviklet unik kompetanse og unike metoder for produksjon og logistikk. Fabrikkens beliggenhet ved sjøen er gunstig for produksjon av både korte og lange lengder som transporteres henholdsvis på bil og som sjøslep. Ved å kombinere lange lengder på inntil 550 meter produsert som sjøslep med andre transportmetoder som tog, helikopter og trekking over land, kan vi være med å skreddersy løsninger som prismessig, fremdriftsmessig og ikke minst teknisk er gunstig.

PE-rør kjennetegnes av stor fleksibilitet, strekkfasthet og korrosjonsbestandighet.

Rørene har mange bruksområder:

  • Vann- og avløpsledninger i sjø, innsjø, elv og i grøft på land
  • Pumpeledninger i sjø, innsjø, elv og i grøft på land
  • Rør for industrivann der kjemikalieresistens er viktig
  • RSW – anlegg
  • Rehabilitering
  • Aquakultur


PE-rør kan legges i sjø, innsjø, i elv, i grøft med ustabile grunnforhold, i grøft med gode grunnforhold eller i klammer ved åpen montering. I forbindelse med rehabilitering av eksisterende rør eller nyanlegg med styrt boring i fjell eller løsmasser er PE-rør den rørtypen som egner seg best på grunn av man kan sveise sammen lange lengder før inntrekking evt. bruke slepelengder og trekke inn rørene i en kontinuerlig operasjon.

Skjøting av PE-rør utføres ved speil- eller elektromuffesveising, dette gir tette, strekkfaste og korrosjonsfrie skjøter. Andre metoder for skjøting er bruk av krager og løsflenser eller mekaniske koblinger. Ved bruk av mekaniske koblinger må man sikre seg at de mekaniske koblingene er strekkfaste - også for PE-rør.

Pipelife produserer PE-rør i dimensjonene 20 - 2500 mm i Norge. Dimensjonene 20 - 110 mm leveres i lengder eller på kveil, dimensjonene 20 - 2500 mm leveres i rette lengder à 6 og 12 meter eller i henhold til ønske - eller som sjøslep i lengder på inntil 550 m.

Materialene som brukes kan deles inn i to kvaliteter. F.o.m. SDR 17 t.o.m. SDR 7,4 benyttes PE 100 RC som er ekstra motstandsdyktig mot sprekkvekst. Ellers bruker vi vanlig PE 100. PE 100 har en bruddspenning på minst 10,0 N/mm2

I tillegg har vi sertifiserte sveisere som kan utføre sveisearbeid på prosjekter og et verksted der vi kan skreddersy rørdeler, kummer og andre spesialprodukter i PE. Alle våre sveisemaskiner er kalibrert og sertifisert etter DS/INF 70.

Produksjon og levering av store PE-rør som slep

Merking av PE trykkrør

Eksempel på merking: NOS2 PE 100 (sertifiseringsmerker) =2224= EN 12201 =2605= PN 16 - C 1,25 / PN 12,5 - C 1,6 =90x8.2= SDR11

Pipelife NOS2 Produksjonssted Pipelife på Stathelle
PE 100 Materialangivelse
Sertifiseringsmerke
Nordic Poly Mark
Produktet er underlagt tredjeparts kontroll
Sertifiseringsmerke
DK-VAND
Dansk sertifisering for bruk som drikkevannsledning
=2224= Referanse til internkontrollskjema
EN 12201 Produktstandard
=0215= Produksjonsuke og -år
PN 16 - C 1,25 Høy trykklasse med tilhørende lav design faktor
PN 12,5 - C 1,6 Lav trykklasse med tilhørende høy design faktor
=90x8,2= Diameter og godstykkelse
SDR 11 Entydig klasseangivelse. Tallet er diameter dividert med godstykkelse - se tabell under


Våre PE trykkrør er produsert og godkjent i henhold til en produktstandard: NS-EN 12201 for vannforsyning og trykkledninger for spillvann. Minimum krav til merking omfatter bl.a. høyeste trykklasse. Vi merker med to trykklasser for å synliggjøre ulikhetene. Spør oss gjerne om hva ulikheten består i.

Trykklasse (PN) i forhold til SDR for ulik design faktor (C)

PE 100 SDR 26: PN 5 - C 1,6 og PN 6,3 - C 1,25
PE 100 SDR 17: PN 8 - C 1,6 og PN 10 - C 1,25
PE 100 SDR 11: PN 12,5 - C 1,6 og PN 16 - C 1,25
PE 100 SDR 7,4: PN 20 - C 1,6 og PN 25 - C 1,25

PE 80 ble brukt som materiale i rør på kveil fram til 2015:
PE 80 SDR 17: PN 6,3 - C 1,6 og PN 8 - C 1,25
PE 80 SDR 11: PN 10 - C 1,6 og PN 12,5 - C 1,25

Sertifiseringsmerke

Nordic Poly Mark - Logo
PE trykkrør merkes med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark. Det innebærer at produktet er underlagt tredjepartskontroll administrert av INSTA-CERT. Denne ordningen omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Les mer på:

 

DK-VAND

Rørene merkes også med sertifiseringsmerket DK-VAND. Dette merket innebærer at rørmaterialet er prøvd etter den danske godkjenningsordningen for materialer i kontakt med drikkevann. Dermed er det også en dokumentasjon på at produktene tilfredsstiller de norske kravene i drikkevannsforskriften. Det eksisterer ikke noen tilsvarende godkjenningsordning i Norge.

Mer informasjon

Produktinformasjon på andre språk

in english
en français
en español

pipes_ships_300x240
in english
en français
en español
World-Record-HDPE-Pipe-Tow-Malaysia-Passing-Cape-Town