Choose your region
Kontakt |  Polska
Menu
   Kanalizacja zewnętrzna

System rur i kształtek z PVC-U

o jednolitych gładkich ściankach, do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych i ścieków przemysłowych.

System rur i kształtek PP Master

o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych przeznaczony do kanalizacyjnych systemów infrastrukturalnych.

System rur i kształtek strukturalnych Pragma z PP-B

o lekkiej dwuściennej konstrukcji, z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną.

System rur i kształtek strukturalnych Pragma +ID z PP-B

o lekkiej dwuściennej konstrukcji, z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną.

System litych rur i kształtek z PP

z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi i kształtkami wykonanymi z PP bez dodatków mineralnych.

Studnie PRO 200, PRO 315, PRO 400 i PRO 425

System studzienek kanalizacyjnych niewłazowych z PP-B PRO 200, PRO 315, PRO 400 i PRO 425.

Studnie PRO 630

System studzienek kanalizacyjnych niewłazowych z PP-B PRO 630.

Studnie PRO 1000

System studzienek kanalizacyjnych włazowych z PP-B PRO 800, PRO 1000.
boczek-kz