Choose your region
Kontakt |  Polska
Menu

System kanalizacji zewnętrznej Pragma+ID

Firma Pipelife oferuje nowy typoszereg rur strukturalnych o nazwie Pragma+ID, których wymiar nominalny jest określony do średnicy wewnętrznej DN/ID. Rury Pragma+ID, podobnie jak rury Pragma są produkowane w odcinkach prostych z PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o sztywności obwodowej SN 8 ≥ kN/m2 z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne.
Rury Pragma+ID podobnie jak rury Pragma® posiadają lekką konstrukcję strukturalną z gładką wewnętrzną ścianką oraz profilowaną - korugowaną ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, która zgodnie z normą PN-EN 13476-3/A1:2009 jest to tzw. typ BMateriał Polipropylen kopolimerowy blokowy PP-B
Średnice DN  200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm
Sztywność obwodowa SN ≥ 8 kN/m2
Konstrukcja Rura strukturalna o korugowanej ściance zewnętrznej o profilu trapezowym i wewnętrznej ściance gładkiej, tzw. typ B, wg PN-EN 13476-3/A1:2009
Długości handlowe L = 3, 6m, standardowo
Sposób łączenia Kielichowy, kielich fabrycznie zgrzany z rurą
Kolor rur Brunatno-czerwony na zewnątrz, od wewnątrz jasnoszary


DN/ID - średnica odniesiona do średnicy wewnętrznej
Uszczelki dla rur Pragma+ID wykonane są z elastomeru EPDM o bardzo wysokiej odporności na różnorodne związki chemiczne.

Zalety

 • Rury kielichowe. Kielich fabrycznie zgrzany z rurą zapewnia w przeciwieństwie do rur bezkielichowych tzw. bosych łączonych za pomocą kształtek dwukielichowych, że połączenia takie są korzystniejsze ze względów na stabilność połączenia oraz szczelność. Połączenia rur poprzez nasuwki są bardziej narażone na przemieszczenia, ugięcie bosego końca w kielichu, co może doprowadzić do utraty szczelności.
 • Wszystkie rury posiadają wysoką sztywność obwodową SN ≥ 8 kN/m2
 • Odporność na wysokie temperatury. Do 60°C przy stałym przepływie i +95°C, 100°C przy krótkotrwałym przepływie
 • Wysoka udarność. Rury z PP-B są bardzo odporne na uderzenia również w ujemnych temperaturach do -20°C, co pozwala na montaż w okresach zimowych
 • Bardzo wysoka odporność chemiczna. Zarówno dla agresywnych ścieków, jak i środowiska zgodnie z normą ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620
 • Bardzo wysoka jakość, trwałość
 • Bardzo wysoka odporność na abrazję
 • Abrazja rur Pragma+ID z PP-B przy 400 000 cyklach wynosi zaledwie 0,2 mm
 • Doskonała hydraulika. Lepsze parametry hydrauliczne niż innych rur betonowych, żeliwnych. Brak odkładania się osadów, wzrostu oporów hydraulicznych przy wieloletniej eksploatacji, w przeciwieństwie do rur betonowych, żeliwnych
 • Łatwość montażu. Kompatybilność połączeń z rurami i kształtkami gładkościennymi z PVC-U
 • Sposób zamontowania uszczelki uniemożliwiający jej wywinięcie
 • Niska waga rur. Strukturalna budowa rur umożliwia znaczne zredukowanie ciężaru rur (w porównaniu do rur o ściankach pełnych PVC-U, PE, zwłaszcza betonowych, żelbetowych, stalowych), przy jednoczesnym uzyskaniu bardzo wysokiej sztywności obwodowej. Dzięki temu przenoszenie i opuszczanie rur do wykopów jest bardzo łatwe, co znacznie przyspiesza sam proces montażu
 • Łatwość cięcia. Rury Pragma+ID mogą być przycinane na dowolne odcinki przy zastosowaniu najprostszych narzędzi (nie muszą być fazowane jak rury PVC-U)
 • Odporność na korozję chemiczną, biologiczną i fizyczną

Przeznaczenie i zakres zastosowania

 • Kanalizacja bytowa, ogólnospławna i deszczowa pod drogami i autostradami SLW 60
 • System drenarski z rur perforowanych PP-B SN 8 do odwadniania dróg, autostrad, placów, lotnisk, obiektów sportowych, wysypisk śmieci
 • Rurociągi grawitacyjne przystosowane do pracy w bardzo wysokich temperaturach do +95°C (temp. krótkotrwała)
 • Wyloty kanałów dla mediów o wyższych temperaturach
 • Systemy kanalizacyjne dla ścieków przemysłowych
 • Instalacje technologiczne w przemyśle
 • Przepusty drogowe narażone na pracę w temperaturach ujemnych

 

 

Dokumenty PDF:

Krajowe Oceny Techniczne i Deklaracje Właściwości Użytkowych:

boczek-pagma-id
ban_RURY_ukosy_na_przepusty_kwadrat