Choose your region
Kontakt |  Polska
Menu

Studzienki kanalizacyjne PRO 630

PRO 630 to nowa generacja niewłazowych studzienek kanalizacyjnych z polipropylenu PP-B.
Studzienki te przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią. Nowa generacja studzienek produkowana jest z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie. Maksymalna głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

Materiał Polipropylen PP-B
Średnica wlotów Od DN 160 do DN 400
Średnice rur wznoszących DN 630 mm
Rodzaje kinet zbiorcze, przelotowe

Budowa

Studzienka PRO 630 składa się z następujących elementów składowych:

 • Podstawa (kineta zbiorcza, przelotowa lub ślepa). Podstawy z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie dla rur gładkich (przelotowe 160-400 mm oraz zbiorcze 160-315 mm) lub podstawy z kielichami do rur Pragma® (przelotowe 160-400 mm, zbiorcze 160-315 mm),
 • Rura trzonowa z PP-B o średnicy DN/OD 630 mm SN 8 (kolor brązowy) lub SN 4 (kolor czarny) o długości wynikającej z głębokości posadowienia studzienki,
 • Uszczelka elastomerowa,
 • Teleskop PE DN 535 mm lub płyta odciążająca z betonu zbrojonego,
 • Właz żeliwny A15 - D 400 o średnicy 600 mm.


Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U. W celu połączenia z rurą Pragma® należy użyć złączkę do kielicha PVC-U, zaś z rurą Pragma+ID adaptor ID/OD (połączenie bosego końca Pragma+ID z kielichem PVC-U).


Zalety

 • Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
 • Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2,
 • 50-letnie odkształcenie pionowe dna podstawy wynosi 0,45% oraz poziome 1,09% w teście integralności zgodnie z PN-EN 13598-2 i jest znacznie mniejsze niż dopuszczalne odkształcenie pionowe ≤ 5% i poziome ≤ 10%,
 • Podstawy studzienek PRO posiadają podwójne dno, dzięki temu zwiększona jest wytrzymałość oraz w przypadku występowania wody gruntowej wyeliminowano wpływ parcia na spód kinety,
 • Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U,
 • Studzienki produkowane są z polipropylenu PP-B tworzywa o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej i temperaturowej,
 • Studzienki PRO mogą posiadać 1 do 3 dopływów usytuowanych w stosunku do odpływu pod kątem od 90° do 270°,
 • Podstawa posiada na stronie zewnętrznej ożebrowanie zapewniające odpowiednią sztywność obwodową, co w połączeniu z profilowaną rurą trzonową 630 mm z PP-B zapewnia bardzo dobrą współpracę z gruntem przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych,
 • Szczelność połączeń kielichowych 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476,
 • Studzienki mogą być wyposażone w nasuwkę z uszczelką na stałe zamontowaną w kielichu o specjalnej konstrukcji umożliwiającą regulację kąta na połączeniu kielichowym do ±7,5° 160-400 mm, złączek kulowych ± 15° 110-250 mm lub złączek kielich/bosy koniec ± 6,5° 110-315 mm
 • Możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury trzonowej PP-B 630 mm, co 5 cm,
 • Możliwość stosowania w pasie drogowym w klasie obciążeń od A15 do D400 kN zgodnie z PN-EN 124, oraz od PKW 2 (2 t) do SLW 60 (60 t) wg ATV-DVWK-A 127,
 • Odporność studzieneki z PP na ścieki jest zgodna z normą ISO/TR 10358, zaś uszczelek z ISO/TR 7620,
 • Gładka ścianka wewnętrzna rury trzonowej DN 630/546 mm ułatwiająca czyszczenie,
 • Możliwość wykonywania dodatkowych wlotów do rury trzonowej PP-B poprzez uszczelki "in situ" o średnicy 110 - 315 mm,
 • Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2009-03-1717/1, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym.
 • PN-EN 13598-2, aprobata techniczna IBDiM nr AT/2009-03-1717/1, IK-KOT-2019/0054 (studzienki osadnikowe)

Normy, aprobaty, certyfikaty

 

PN-EN 13598-2


 

  AT/2009-03-1717 IBDiM

  IK-KOT-2019/0054


 

certyfikat MFPA (Niemcy) 

certyfikat KIWA (Holandia)Dokumenty PDF:

Krajowe Oceny Techniczne i Deklaracje Właściwości Użytkowych:

boczek-studzienki-pro630