Choose your region
Kontakt |  Polska
Menu

Kanalizacja niskoszumowa Comfort Plus

 

Cichy system kanalizacji wewnętrznej COMFORT PLUS poprawia komfort użytkowania instalacji w budynkach mieszkalnych. Niezaprzeczalną zaletą jest bardzo atrakcyjna cena systemu. 

Materiał PP-CO wraz z  dodatkami mineralnymi
Średnice 50, 75, 110, 160 mm
Długości handlowe 0.25, 0,315, 0.50, 1.00, 2.00, 3.0 m
Sposób łączenia kielichowy

Zalety systemu

Rury systemu COMFORT PLUS zbudowane są z polipropylenu wzbogacanego domieszkami specjalnych substancji mineralnych co skutkuje tłumieniem dźwięków pracującej kanalizacji, oraz zapewnia:

 • podwyższoną sztywność obwodową i wzdłużną,
 • bardzo dobre właściwości hydrauliczne,
 • wysoką jakość i trwałość.

Zastosowanie

System cichej kanalizacji COMFORT PLUS jest przeznaczony do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz instalacjach przemysłowych. Przykładowe obszary zastosowań:
 • mieszkania;
 • budynki jedno- i wielorodzinne;
 • renowacja/odbudowa istniejących instalacji;
 •  kuchnie, pralnie przemysłowe;
 • szkoły, szpitale;
 •  hotele, domy opieki.
W wymienionych obiektach system COMFORT PLUS może być stosowany do konstrukcji:
 •  przewodów i kolektorów;
 •  pionów kanalizacyjnych;
 •  mijanek;
 •  przewodów wentylacyjnych;
 • wewnętrznych instalacji odprowadzania wód deszczowych.

Jak zbudowane są rury systemu COMFORT PLUS?

Ścianki rur systemu COMFORT PLUS mają konstrukcję monolityczną, zbudowane są ze specjalnej mieszanki polipropylenu blokowego wzbogaconego dodatkami mineralnymi.

Wybrane parametry techniczne

Tłumienie dźwięku na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytutu Fraunhofera:

przepływ dm3/s 0.5 1.0 2.0 4.0
poziom dźwięku dB(A) 15 17 19 22

Dokumenty PDF:

Deklaracje Właściwości Użytkowych:

boczek-comfort_plus