Choose your region
Kontakt |  Polska
Menu

Systemy kanalizacyjne z PVC

System rur i kształtek produkowany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze pomarańczowo - brązowym. Cechą szczególną naszych rur jest zastosowanie specjalnej uszczelki Sewer-Lock. Ta dwuelementowa, montowana automatycznie w fazie produkcji uszczelka zapewnia pełną szczelność i trwałość systemu, a także skraca czas montażu rur. Dostępne są również rury PVC z uszczelkami jednowargowymi. Rury PVC można łączyć z bogatą ofertą studzienek oraz systemem Pragma® produkowanych w naszej firmie.

Materiał PVC-U
Średnice 110 do 500 mm
Klasa sztywności SN= 2kN/m2, 4kN/m2, 8kN/m2, 12kN/m2
Długości handlowe L=0.5, 1, 2, 3, 6
Sposób łączenia kielichowy

Zalety

 • bardzo wysoka jakość wykonania rur i kształtek
  około dwukrotnie mniejsze siły wymagane przy montażu
  (w stosunku do uszczelek tradycyjnych)
 • sam montaż przebiega w 100% bezawaryjnie (uszczelka montowana na stałe w kielichu rury nie ma możliwości podwinięcia się)
 • 100% szczelność takiej uszczelki znacznie przewyższa rozwiązania tradycyjne
 • nigdy nie występuje konieczność demontażu połączeń ze względu na wadliwe wykonanie

Rury strukturalne z PVC-U

Rury kanalizacyjne z PVC-U o budowie strukturalnej z rdzeniem spienionym (coex) produkowane są o średnicy od 110 do 400 mm w klasie sztywności SN 2, SN 4 oraz SN 8 kN/m2 w zależności od średnicy. Rury posiadają w kielichach uszczelki wargowe. Rury przeznaczone są do stosowania poza konstrukcjami budowli (cechowane są „U”).

Uszczelka Sewer-Lock

Technologia wykonywania kielichów w systemie Sewer-Lock polega na tym, że kielich każdej rury formowany jest indywidualnie wokół uszczelki, dzięki czemu dopasowuje się bardzo dokładnie do jej kształtów. Gwarantując szczelne i trwałe złącze.

Uszczelka składa się z:

 • pierścienia uszczelniającego wykonanego z elastomeru TPE o twardości 55 +/- 3 IRHD (w kolorze czarnym)
 • pierścienia mocującego wykonanego z PP wzmocnionego włóknem szklanym (w kolorze żołtym)
Pierścien mocujący naprężony podczas procesu kielichowania zapobiega ruchom uszczelki utrzymując ją we właściwym położeniu oraz uniemożliwia wyjęcie jej z kielicha, przesunięcie się w rowku kielicha, a także zapobiega podwinięciu (skręceniu) uszczelki. Oba pierścienie, trwale połączone ze sobą ściśle przylegają zarówno do kielicha, jak i do wsuniętego końca rury. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja uszczelek sprawia, że siły niezbędne do montażu systemu Sewer-Lock są znacznie mniejsze niż przy uszczelnianiu tradycyjnym.

 

Systemy kanalizacyjne PVC-U SN 12

System rur i kształtek produkowany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o nominalnej sztywności obwodowej SN 12 kN/m2 o zakresie średnic od DN/OD 160 do DN/OD 400.
Oferta obejmuje:

  • Rury kanalizacyjne Pipelife o zakresie średnic od DN/OD 160 do DN/OD 400, z  uszczelką Sewer-Lock na trwale zespoloną z wydłużonym kielichem (opatentowana technologia) powodując nierozłączne, mechaniczne zespolenie z uszczelką lub w wersji bez kielicha DN/OD 160 - DN/OD 500
  • Kształtki kanalizacyjne Pipelife o nominalnej sztywności obwodowej SN 12 o zakresie średnic od DN/OD 160 do DN/OD 500, segmentowe, z wydłużonym kielichem i uszczelką Sewer-Lock
  • Kształtki kanalizacyjne Pipelife o rzeczywistej sztywności obwodowej ≥12kN/m2 o zakresie średnic od DN/OD 160 do DN/OD 500, wtryskowe, z uszczelką wargową na trwale zespoloną z normalnym kielichem lub z elastomeru EPDM oraz pierścieniem stabilizującym z PP.

 

 

Firma Pipelife produkuje rury kanalizacyjne PVC-U z uszczelką Sewer-Lock w automatycznym procesie termoformowania, w którym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego końca rury następuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokół uszczelki Sewer-Lock, powodując nierozłączne, mechaniczne zespolenie z uszczelką.
Opatentowana technologia uniemożliwia późniejsze wyjęcie uszczelki z kielicha oraz eliminuje możliwość dostania się zanieczyszczeń pod uszczelkę, zapewniając trwałe i szczelne połączenie.
Rury Pipelife Sewer-Lock są cechowane znakiem kryształu lodu co oznacza że mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach poniżej - 10°C.

Zalety

 • Wysoka wytrzymałość rur SN 12 i kształtek SN 12 umożliwia instalację w miejscach o przewidywanym dużym obciążeniu mechanicznym SLW 40, SLW 60
 • Rury i kształtki z uszczelkami Sewer-Lock, uniemożliwiające wyjęcie uszczelki z wydłużonego kielicha (zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń pod uszczelkę oraz gwarantuje szczelność połączenia na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych)

Dokumenty PDF:

Krajowe Oceny Techniczne i Deklaracje Właściwości Użytkowych:

boczek-Kanalizacja-zewnetrzna-PVC