Choose your region
Kontakt |  Polska
Menu

Asortyment produktów

 

   Kanalizacja zewnętrzna

System rur i kształtek z PVC-U

o jednolitych gładkich ściankach, do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków bytowych, wód opadowych i ścieków przemysłowych.

System rur i kształtek PP Master

o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych przeznaczony do kanalizacyjnych systemów infrastrukturalnych.

System rur i kształtek strukturalnych Pragma z PP-B

o lekkiej dwuściennej konstrukcji, z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną.

System rur i kształtek strukturalnych Pragma+ID z PP-B

o lekkiej dwuściennej konstrukcji, z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną ścianką zewnętrzną.

System litych rur i kształtek z PP

z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi i kształtkami wykonanymi z PP bez dodatków mineralnych.

Studnie PRO 200, PRO 315, PRO 400 i PRO 425

System studzienek kanalizacyjnych niewłazowych z PP-B PRO 200, PRO 315, PRO 400 i PRO 425.

Studnie PRO 630

System studzienek kanalizacyjnych niewłazowych z PP-B PRO 630.

Studnie PRO 1000

System studzienek kanalizacyjnych włazowych z PP-B PRO 800, PRO 1000.

   Wodociągi

System rur i kształtek z PVC-U

System rur i kształtek z PVC-U z systemem uszczelniającym Power-Lock.

System rur i kształtek z PE

System rur i kształtek wodociągowych z polietylenu PE 80 i PE 100.

System dwuwarstwowych rur Robust

z PE 100 RC z płaszczem ochronnym z polietylenu PE 100 RC PEpro oraz z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym.

System dwuwarstwowych rur Herkules

z PE 100RC z płaszczem ochronnym z PE 100RC.

   Instalacje

COMFORT

System kanalizacji wewnętrznej z polipropylenu kopolimerowego PP-B COMFORT.

COMFORT PLUS

Niskoszumowy system kanalizacji wewnętrznej  COMFORT PLUS.

MASTER 3 PLUS

Niskoszumowy system kanalizacji wewnętrznej
MASTER3 PLUS.

System instalacyjny PP-R, PP-RCT

do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz instalacji grzewczych z polipropylenu random PP-R, PP-RCT.

System instalacyjny RADOPRESS

do instalacji grzewczych w tym ogrzewania podłogowego oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej z PE-X/AL/PE-X.

Systemy ogrzewania podłogowego Floortherm

system instalacyjny przeznaczony do ogrzewania podłogowego

   Drenaż

Drenaż

System rur z PVC i studni drenarskich z PP.

Drenaż Pragma

System rur drenarskich Pragma z PP.

   Eko

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków

kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw indywidualnych.

Zbiornik szczelny

zbiorniki przeznaczone do magazynowania ścieków bytowych

   Raineo
menu_smart_raineo

Zestaw pomiarowy Smart Raineo

Nowość!

monitoring do systemu zagospodarowania wód deszczowych

menu_smart_raineo

System skrzynek STORMBOX II

z PP-B do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie lub rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie.

menu_smart_raineo

System skrzynek STORMBOX

z PP-B do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie lub rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie.

ban_certyfikaty_PRiK_kwadrat