Choose your region
Kontakt |  Polska
Menu

System dwuwarstwowych rur ROBUST

Rury dwuwarstwowe ROBUST produkowane są z polietylenu PE 100RC z płaszczem ochronnym z polietylenu PE 100 RC oraz z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm2 do lokalizacji trasy przebiegu przewodów o średnicach od 32 mm do 225 mm, na ciśnienie PN 10, PN 16. Na zamówienie produkowane są również rury Robust z dwoma przewodami miedzianym w systemie monitoringu miejsca wycieku. Warstwa zewnętrzna zwojów 32-110 mm jest w kolorze niebieskim, sztang 90-225 mm w kolorze niebieskim z dodatkowo białymi paskami (woda) lub brązowym z białymi paskami (kanalizacja). Warstwa zewnętrzna przylega ściśle do warstwy wewnętrznej w kolorze czarnym, jest rozłączna.


Materiał

PE 100RC/ PE100RC - rury ROBUST

Przewód z miedzi o przekroju 1,5 mm2

Średnice

od 32 do 110 mm (zwoje)

od 90 do 225 mm (sztangi)

Ciśnienie nominalne

PN 10, PN 16

Długości handlowe L = 12 m (sztangi), 100 m (zwoje)
Sposób łączenia Zgrzew doczołowy, elektrooporowy, kształtki zaciskowe (skręcane), tuleje kołnierzowe:
 • po zdjęciu warstwy ochronnej (w systemie galwanicznej detekcji trasy przewodu)
 • bez zdejmowania warstwy ochronnej (bez lokalizacji lub w systemie indukcyjnym lokalizacji trasy przewodu)

dn – nominalna średnica zewnętrzna (całkowita średnica zewnętrzna jest powiększona o podwójną grubość ścianki warstwy ochronnej, czyli 3,2 mm)

 
Rury dwuwarstwowe Pipelife produkowane są z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance) materiałów o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe i mogą być, zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz aprobatą techniczną ITB, układane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.


Zalecane zastosowania:


Typ rury

Z podsypką
i obsypką piaszczystą

Bez podsypki
i obsypki piaszczystej

Sliplining (poślizg)

Płużenie,
wykop wąsko-
przestrzenny

Przewiert sterowany HDD

Bursting (kruszenie)

ROBUST 1)

1) Podczas układania rur ROBUST metodą bezwykopową, wymagającą wciągania rur, powinny być koniecznie stosowane specjalne głowice z kołnierzem obejmujące warstwę ochronną rur. Dla rur o średnicy do 63 mm mogą być stosowane stalowe siatki przeciągające.

 

Zalety

 • Rury dwuwarstwowe wykonane z polietylenu PE 100 RC o bardzo wysokiej odporności na punktowe naciski, zjawiska powolnego wzrostu pęknięcia i szybkiej propagacji pęknięć.
 • Rura typu 3 wg PAS 1075 z dodatkową warstwą zewnętrzną o powiększonej średnicy zewnętrznej, największa ochrona.
 • Warstwa zewnętrzna wykonana z modyfikowanego polietylenu PE 100 RC o większej odporności na uszkodzenia.
 • Rury z warstwą ochronną polietylenu PE 100 RC umożliwiają łatwiejszy montaż.
 • Odporność rur na obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela), powolną propagację pęknięć (Notch Test) PN-EN ISO 13479 oraz test FNCT ISO 16770 powyżej 1 roku (8760 h).
 • Rury mogą być, zgodnie z wytycznymi PAS 1075 oraz aprobatą ITB, układane w gruncie metodą bezwykopową, wąskowykopową lub wykopową bez podsypki i obsypki piaszczystej.
 • Spełnienie wymagań norm i wytycznych zagranicznych dla rur układanych bezwykopowo oraz bez podsypki i obsypki PAS 1075, DVGW, DIN.
 • Rury mogą być stosowane do ciśnieniowego przesyłu wody (kolor niebieski) i ścieków (kolor brązowy).
 • Rury posiadają wbudowany jeden przewód miedziany umieszczony w płaszczu ochronnym, umożliwiający lokalizację trasy i głębokości przewodu podczas eksploatacji.
 • Rury mogą posiadać fabrycznie wbudowane dwa przewody miedziane do lokalizacji i monitoringu miejsca wycieku.
 • Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi umożliwiają szybkie i precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodów znajdujących się w ziemi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót ziemnych.
 • Średnice zewnętrzne, szeregi wymiarowe SDR głównych przewodów z PE 100 RC są zgodne z PN-EN 12201-2.
 • Kompatybilność z przewodami PE-HD, kształtkami segmentowymi oraz kształtkami zaciskowymi zgodnie z PN-EN 12201-5 (wymagane jest zdjęcie warstwy ochronnej).
 • Grubość ścianek rur PE 100 RC jest powiększona o dodatkową warstwę ochronną PE 100 RC o grubości min. 1,6 mm.
 • Rury oferowane w zwojach o średnicach od 32 mm do 110 mm oraz w sztangach o średnicach od 90 mm do 225 mm na ciśnienie PN 10, PN 16.
 • Wysoka jakość, zastosowanie najwyższej klasy materiałów.
 • Zewnętrzna warstwa stanowi ochronę przed uszkodzeniem podczas układania i transportu.
 • Zaoszczędzenie nawet do 50% całkowitych kosztów montażu.
 • Skrócenie czasu układania przewodów.
 • Łatwość przenoszenia – niska waga.
 • Doskonała odporność chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.
 • Doskonała odporność na abrazję.

Dokumenty PDF: